Co to jest TOEIC ?

conversation


TOEIC - Test of English for International Communication
Certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane  przez  Educational  Testing  Service  (ETS).
Są  to  jedne z najpopularniejszych egzaminów z języka angielskiego.
Wyznaczają  standardy  kompetencji  językowych  i  są  uznawane
przez większość firm, agencji rządowych, programów nauczania
w ponad 150 krajach świata.

Uczestnictwo w projekcie daje możliwość bezpłatnego udział w kursie przygotowującym do egzaminu.

Zapewniamy materiały dydaktyczne w postaci podręczników
i ćwiczeń oraz opłacamy egzamin kompetencji językowych w celu uzyskania certyfikatu TOEIC.