Harmonogram zajęć

Każda grupa przed rozpoczęciem zajęć otrzyma harmonogram zajęć. O wszystkich zmianach, uczestnicy będą informowani na bieżąco. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej – Kampus Aleje Jerozolimskie
i ul. Jagiellońska.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w trybie weekendowym. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć również
w trybie dziennym – w zależności od ilości osób chętnych.

UWAGA: Każdy uczestnik projektu jest zobligowany do podpisania umowy szkoleniowej przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Od każdego uczestnika wymagane jest uzyskanie 80% frekwencji na szkoleniach.