Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uruchomiliśmy rekrutację na bezpłatny, intensywny dodatkowy kurs j. angielskiego na poziomie A2, organizowany w ramach projektu. Do udziału w kursie zapraszamy osoby dorosłe (18-64l.) zamieszkałe w województwie mazowieckim, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, z wykształceniem co najwyżej średnim. Formularze zgłoszeniowe od osób deklarujących wykształcenie wyższe niż średnie nie będą brane pod uwagę, ze względu na istniejącą listę rezerwową.

Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane w dni powszednie tj. wtorek, środa, czwartek (4h dziennie) w godzinach 16.45-20.00, w kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej przy ul. Jagiellońskiej 82 F.
Podkreślamy kurs to oferta intensywnych zajęć z j. angielskiego biznesowego, potrzebnego w środowisku pracy.
Zakończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu TOEIC, przewidzianego w ramach projektu.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.03.2015r.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz testu sprawdzającego umiejętności/poziom kompetencji językowych.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Wypełnione dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście do Biura Projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o przyjęciu drogą telefoniczną bądź e-mailową.


REKRUTACJA ONLINE

UWAGA!!! Osoby zgłaszające się do projektu drogą elektroniczną (rekrutacja online, e-mail) zobligowane są dostarczyć podpisane oryginały dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu osobiście lub pocztą. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od momentu dostarczenia papierowej wersji oryginału dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.


Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć następujące dokumenty:

Informacje dotyczące projektu udzielane są telefonicznie, w Biurze projektu oraz za pomocą wiadomości e-mail.